MeditationNär man utövar meditation går det att välja olika former och sätt att utföra meditationen på. Man kan sitta, ligga, gå och när det gäller mindfulnessmeditation så skiljer det sig från traditionen meditation. 

Så här skriver akademiska sjukhuset om Mindfulness meditation: 

"Mindfulness meditationen har sitt ursprung i buddismen. Tekniken är enkel. Under stillasittande leds meditatören in i avslappning av instruktören genom att observera sin andning och lägga märke till olika fysiska upplevelser. När tankarna blir medvetna för meditatören så förhåller denne sig neutralt till dem och återupptar fokus på andningen. Resultatet av meditationen blir så småningom att man frigör sig ifrån sina tankar, vilket innebär att man inte ÄR sina tankar, inte identifierar sig med sina tankar, utan kan titta på dem neutralt utan att döma.


Den sittande meditationen efterföljs av en gående i tystnad. Promenaden sker lugnt och medvetet i en cirkel. Man andas in under ett steg och ut i det andra steget. Övningen kan låta enkel men är svårare än man tror.

Den liggande meditationen är till för att få en djupare avslappning och kroppskännedom genom en sk. body scan. Man intar en bekväm liggande position, slappnar av och följer instruktörens röst som leder en genom kroppens alla olika delar och försöker att inte somna utan att se dessa uttalade kroppsdelar framför sina stängda ögon. Efter att man gått igenom kroppens alla delar följer en målbildsträning, en visualisering av positiva mål. I en djupavslappning är det undermedvetna mottagligare för positiva instruktioner och påverkan. Ex. ”jag andas in hälsa och ut orenheter”.

Alla dessa tre övningar hjälper till att nå insikt och erfarenhet ifrån ett mer fritt leverne där man inte är sina tankar och reagerar impulsivt på dem utan kommer fram till att tankarna är en del av ens personlighet och att man kan välja att agera genom ett medvetet val baserat på ett realistiskt synsätt."


Det finns även bergsmeditation och vill ni veta mer om denna typ av meditation så rekommenderar jag er att gå in på Marie-Louise Thormans sida liv lust balans och läsa mer. Jag själv har inte provat denna men är intresserad av att göra det. 

Här är en artikel i DN om mindfulness och meditation.

Här är en länk till två korta vardagsmediationer som går att göra mitt i din vardag.


Inga kommentarer: